Laa­du­kas koti­mai­nen sade­ve­si­jär­jes­tel­mä suo­jaa kotisi. 

Val­mis­ta­mi­seen käy­täm­me 300 mm leve­ää pel­ti­rai­naa, jon­ka ansios­ta vesi­ti­la­vuus on todel­la hyvä eikä täy­ty sade­ve­des­tä niin nopeas­ti, kuin pie­nem­mät mal­lit. Sopi­vat erin­omai­ses­ti niin oma­ko­ti- rivitalo‑, kuin myös mök­ki- sekä ulko­ra­ken­nuk­siin. Kiin­ni­tys joko ulko­puo­li­sil­la tai sisä­puo­li­sil­la kiinnikkeillä. 

Saa­ta­va­na usea­na eri värivaihtoehtona.

Saa­ta­vil­la myös ammat­ti­tai­toi­nen asen­nus­pal­ve­lu. Kysy tar­jous!


5″ puo­li­pyö­reä kou­ru ulko­puo­li­sil­la kannakkeilla
100mm alas­tu­los­ar­ja liukulähdöllä