Tii­li­pii­pun sisäl­le asen­net­ta­va hor­mi­put­ki suo­jaa piip­pua esim. rik­ki­kaa­suil­ta, joi­ta syn­tyy öljy­polt­ti­men käy­tös­tä läm­mi­tyk­ses­sä. Samoin savu­pii­pun sisä­put­ki estää sade­ve­den ja lumen pää­syä piip­puun, joka rapaut­taa piip­pua myös vuo­sien varrella.

Hor­mi­put­ket on val­mis­tet­tu 0,5 mm:n vah­vui­ses­ta hapon­kes­tä­väs­tä teräk­ses­tä, jon­ka ohut­sei­nä­mäi­syys vähen­tää kon­den­sio­ve­den tuloa.

Hor­mi­put­ket ovat met­rin mit­tai­sia, joten ne ovat kevyet ja hel­pot asen­taa. Ylä- ja ala­lai­pat lei­ka­taan omaan piip­puun sopi­vak­si. Eris­teek­si palovillaa.

Hor­mi­put­kien hal­kai­si­jat:   100 mm, 125 mm, 150 mm, 200 mm