Sin­ki­tyt 4″ ja 5″ perin­ne­kou­rut sovel­tu­vat erin­omai­ses­ti niin enti­söin­ti­koh­tei­siin, kuin uudis­ra­ken­nuk­siin­kin, jois­sa tavoi­tel­laan “van­haa” tyy­li­suun­taa. Saa­ta­vil­la 6m/4m/2m pät­kis­sä. Ulko­puo­li­set kou­kut sekä käsin­teh­dyt liu­ku­läh­döt. Vali­koi­mas­ta löy­tyy myös jal­ka­rän­nei­hin sovel­tu­va trat­ti, sekä käsin­teh­dyil­lä mut­kil­la varus­tet­tu syöksytorvi.

4″ ja 5″ sin­kit­ty kouru
Sin­kit­ty alas­tu­lon lähtökappale