Val­mis­te­taan 200 mm leveäs­tä pel­ti­rai­nas­ta kant­ti­ko­neel­la. Val­mis­tam­me sitä 6:een met­riin asti asiak­kaan mitan mukaan. Gril­li­ka­tok­siin, leik­ki­mök­kei­hin sekä pie­niin varas­toi­hin sopi­va mal­li. Kiin­ni­tys ainoas­taan ruu­veil­la taka­reu­nas­ta, mui­ta kan­nak­kei­ta ei tar­vi­ta. Saa­ta­va­na sin­kit­ty­nä sekä usei­na eri värivaihtoehtoina.