Myyn­tie­dus­ta­jam­me päi­vys­tää kesä­kau­del­la eri paik­ka­kun­nil­la. Tie­toa oman paik­ka­kun­ta­si myyn­ti­päi­vis­tä ja kel­lon­ajois­ta saat puhe­li­mit­se tai säh­kö­pos­tit­se sekä myös seu­raa­mal­la ilmoi­tuk­siam­me pai­kal­li­sis­sa lehdissä.

Yri­tyk­ses­säm­me sekä myyn­ti­pis­teis­säm­me pää­set tutus­tu­maan tuot­tei­siim­me aina ennen osto­pää­tös­tä. Näin väl­tyt ikä­vil­tä yllä­tyk­sil­tä, joi­ta mah­dol­li­ses­ti saat­tai­si tul­la pel­kän netin- tai puhe­lin­kau­pan seu­rauk­se­na. Koke­nut ja asian­tun­te­va hen­ki­lö­kun­tam­me neu­voo ja opas­taa aina par­haan­sa mukaan sekä las­kee mie­lel­lään tar­jouk­sen tar­vit­se­mil­le­si tuotteille.

- Olem­me luo­tet­ta­va ja var­ma valinta -

  • Liik­keem­me sijain­ti: Metal­li­tie 16, Rauma
  • Myyn­tia­lu­eet: Sata­kun­ta ja Varsinais-Suomi
  • Lisäk­si myös Fors­san sekä Pun­ka­lai­tu­men alueet

Yhteys­tie­dot: 02–8224405 , 044–7229127

ojalankouru@ojalankouru.fi