Laa­du­kas koti­mai­nen sade­ve­si­jär­jes­tel­mä suo­jaa kotisi. 

Val­mis­tam­me 5″ kan­tik­kaan räys­täs­kou­run halut­tu­jen mit­to­jen mukaan. Kou­ruun on saa­ta­va­na sisä- tai ulko­puo­li­nen kiin­ni­ke. Pidem­mät kou­rut val­mis­te­taan asiak­kaan koh­tees­sa, jol­loin räys­täs­kou­ruun ei tule vuo­ta­via sau­mo­ja. Näin väl­tät veden kul­keu­tu­mi­sen seiniin/rakenteisiin. Lyhyem­mät rän­nit voi nou­taa Rau­man liikkeestämme/myyntipaikoistamme. Väri­vaih­toeh­toi­na ovat perus­vä­rit: mus­ta, tum­man­rus­kea, val­koi­nen sekä tum­man­har­maa. Tilauk­ses­ta myös mui­ta väri­vaih­toeh­to­ja. Käy­täm­me 0,6mm:n vah­vuis­ta molem­min­puo­lin maa­lat­tua peltiä.

Saa­ta­vil­la myös ammat­ti­tai­toi­nen asen­nus­pal­ve­lu. Kysy tar­jous!


5″ kan­ti­kas kou­ru ulko­puo­li­sel­la kannakkeella.
Kan­ti­kas syöksytorvi.